Prof. Dr.

Muhammed Ebu’l-Feth El-Beyânûnî

   Usulü Fıkıh ve Da’vet İlmi alanında mütehassıs olan Beyânûnî hocamız 1963 yılında Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesinden lisans diploması aldıktan sonra Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesinden Fıkıh usulü alanında 1967 yılında Yüksek Lisans (Master) diploması ve 1971 yılında Doktora diplomasını almıştır. İslam dünyasının muhtelif üniversitelerinde ve akademik kurumlarında uzun yıllar boyunca hocalık yapmıştır. Çeşitli ilmi konularda 15’ten fazla eseri bulunmakla birlikte çok sayıda akademik araştırma ve ilmi makaleyi kaleme almıştır. 2007’den itibaren serbest ilmi çalışmalar ve davet işlerinde bulunmaktadır.

DOĞUMU VE YETİŞMESİ

   Tam ismi: Muhammed Abdullah Ebu’l-Feth el-Beyânûnî b. Şeyh Ahmed es-Sayyad İzzeddin b. Şeyh İsa b. Hasan b. Bekri el-Beyânûnî.

   1359/1940 yılında Halep şehrinde dünyaya geldi. Evli ve on çocuk sahibi. Halep şehrinde İslam’a davet edenlerin ve ulemanın ileri gelenlerinden olan babasının himayesinde ilimle ve davetle ilgilenen bir aile içinde, terbiye ve dine bağlılık noktasında seçkin salih hanımlardan olan annesinin gözetiminde yetişti. El-Beyânûnî ailesinin Şam bölgesinde bulunan önde gelen davetçi ve büyük alimlerle özel ve sağlam bir ilişkiye sahipti.

AKADEMİK EĞİTİMİ

– 1963 Yılında Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesinden lisans diploması aldı.
– 1967 Yılında Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesinden yüksek lisans diploması aldı.
– 1971 Yılında Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesinden doktora diploması aldı.

   Çocukluğundan itibaren babasından ilim tahsil etti. Babasının sabah namazından sonra camide verdiği çeşitli derslere katıldı. Yine ilk dini bilgileri, Halep âlimlerinin önde gelenlerinden olan Halep şer’i ilimler lisesi‘nin hocalarından aldı. Fıkıh alanında hocası Şeyh Muhammed el-Selkıni’n özel derslerine katıldı. Beyanuni, Selkıni’ye bazı arkadaşlarıyla birlikte Hanefi fıkıh kitabı el-Lübab fi şerhi’l-kitab isimli eseri okudu. Ayrıca Hamavi camiinde hocası Abdulfettah Ebu Gudde’nin çeşitli derslerine katıldı.

   Şeriat fakültesinde okumak için Şam’a gittiğinde, Şeyh Hasan Habanneke, Şeyh Muhammed Hayr Yasin, Abdülvehhab Debs ve Zeyt, Şeyh Ebu’l-Hayr el-Meydani ve Şeyh Said el-Burhani gibi Şam alimlerinden dersler aldı.

   Yükseköğrenim için Mısır’a gittiğinde, Şeriat Fakültesi’nde bazı hocalardan, özellikle de Şeyh Ebu’nnur Züheyr, Beyanuni’nin tez danışmanlığını yapmış Şeyh Mahmud Şevket el-Adevi’den de usulü fıkıh okudu. Ezher Camiinde dersler veren Şeyh Muhammed Sadavi’den el-Hidaye kitabının bazı bölümlerini okudu.

   İş için Suudi Arabistan Krallığına yerleştiğinde, Şeyh Muhammed Fevzi Feyzullah’tan usulü fıkıh alanında Fevatihu’r-rahamut isimli kitabı bazı öğrencilerle beraber okudu. Abdulfettah Ebu Gudde’nin pazar akşamı ders okuttuğu halkaya da katıldı. Burada uzun yıllar boyunca birden fazla kitabı okudu.

   Beyanuni hocamız, bazı hocalardan, özellikle de icazet vermiş olan babasından, Abdulfettah Ebu Gudde’den, Muhammed Ali el-Murad’dan ve Habibürrahman el-Azami’den ilmi icazet aldı.

 AKADEMİK ÇALIŞMALARI VE GÖREVLERİ

   1965-1970 Yılları arasında “Taif Bilim Enstitüsü”nde, 1970-1977 yılları arasında Riyad’daki “İmam Muhammed bin Suud İslam Üniversitesi Şeriat Fakültesi”nde,1980-1994 yılları arasında şuan “Davet Fakültesi” olarak bilinen Medine’deki “İslami Davetin Yüksek Enstitüsü”nde, 1998-2007 yılları arasında “Kuveyt Üniversitesi Şeriat ve İslami Çalışmalar Fakültesi”nde hocalık yapmıştır.

   Medine’de İslami Davetin Yüksek Enstitüsü’nün eğitim müfredatının oluşturma ve geliştirme komisyonunda üyelik, Oryantalizm Bölümü’nün kurulmasında çalışmalar, yükseköğrenim ve araştırma heyetinde üyelik yapmıştır. Ayrıca Katar Devleti’nde Davet ve İslami İlimler Enstitüsü’nün kuruluş yönergesini hazırlayan heyette, Yüskek Enstitüde yüksek araştırma ve inceleme heyetinde ve Cuma hutbesini değerlendirme ve geliştirme heyetinde üyelik yapmıştır. Bunların yanında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Amerikan Açık Üniversitesi müfredatına, San’a’da el-İman Üniversitesi programlarına danışmanlık, Kuveyt Şeriat ve İslami Araştırmalar Fakültesi programının hazırlama ve geliştirme komisyonunda üyelik, Birçok üniversite ve bilimsel dergiye danışmanlık yapmıştır.

ÇEŞİTLİ BİLİMSEL VE DAVET FAALİYETLERİ

   Sudan, Etiyopya, Kenya, Gana, Togo, Burkina Faso, Nijerya, Benin de dahil olmak üzere, bir dizi Afrika ülkesine birçok davet gezisi yaptı ve oralarda birkaç Kuran ve davet okulu kurdu.
Ayrıca Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Pakistan, Rusya, Türkiye, Kanada, Bosna Hersek, Azerbaycan dahil olmak üzere birçok ülkeye davet gezileri yaptı.
   2007 yılında Halep’e döndükten sonra serbest ilmi faaliyet ve çalışmalarda bulunmaktadır. Halep şehrinde Fetva Danışma Kurulu’nun üyesi. Bilimsel çalışmaları, ilmi ziyaretleri, davet gezileri ve İslam dünyasının çeşitli alimleriyle sağlam ilişkisi hala devam etmektedir.

Türkiye ile ilişkisi

   Beyanuni hocamız 80’li yıllardan itibaren Türkiye’yi devamlı bir şekilde ziyaret etmektedir. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde muhtelif yerlerde birçok ilmi konferans verdi ve bilimsel faaliyette bulundu. Davet İlmine Giriş, Mezhep Meselesi ve Fıkhî İhtilaflar, İslami Harekette Eylem Birliği gibi birçok eseri Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Çok sayıda Türkiye’li akademisyen ve alimle sağlam ilişkisi bulunmaktadır. Hocamızın ailesinden Türkçe’yi bilenler de vardır.