Prof. Dr. Muhammed Ebü’l-Feth El-Beyânûnî’nin ailesi

Büşra Kudâymati Hanımefendi

Erva El-Beyânûnî

Dr. Abdülbari Meşal ile evli ve 7 çocuğu bulunmaktadır.

Rabab El-Beyânûnî

Prof. Dr. Ahmed Ez-Zü’bi ile evli ve 6 çocuğu bulunmaktadır.

Rufeyde El-Beyânûnî

Mühendis Lüeyy Fettal ile evli ve 5 çocuğu bulunmaktadır.

Hadiye El-Beyânûnî

Mühendis Huzeyfe El-Hacc Yunus ile evli ve 4 çocuğu bulunmaktadır.

Rüzeyne El-Beyânûnî

Mühendis Mahmud Selkini ile evli ve 4 çocuğu bulunmaktadır.

Erkek Kardeşleri:
1- Ali Sadreddin.
2- Muhammed Müti’ Ebü’l Mecd (R.A).
3- Muhammed Giyas Ebü’l Nasr (R.A).
4- Muhammed Muvaffak Ebü’l Yüsr.
5- Muhammed Sehl Ebü’l Yümn.

Kız Kardeşleri:
1- Büşra Ümmü’l-Fadl (R.A).
2- Fatima Ez-Zehra.
3- Ülüf Ümmü’s-Sena (R.A).
4- Hatice Ümmü’l-Huda (R.A).
5- Ayşe Ümmü’l Yümn (R.A).
6- Meserre Ümmü’l-Beşr (R.A).
7- Hibatü’r-Rahman (baba bir kardeş).